Süt İşleme Makinaları & Ekipmanları Nelerdir?

Süt işleme makineleri nelerdir?

Süt işleme, sütün ineğin memesinden çıkmasından itibaren başlayan ve mandıralarda nihayi ürün olana kadar geçen süreçtir. 
Bu süreçte kullanılan makine ve ekipmanlara süt işleme makine ve ekipmanları denmektedir. Sütün bu sürecini gelin yakından takip edelim.
Sütün sağılması; sütün sağılmasında sağım makineleri kullanılmaktadır. Sağılan süt büyük sistemlerde bir plakalı eşanjör ile soğutularak soğutma tanklarına alınır. Küçük sistemlerde ise sağılan süt güğümler vasıtasıyla taşınarak soğutma tankına alınır ve soğutulur. Bu soğutma olayı çok önemlidir. Zira süt içerisinde bulunan bakteriler oda sıcaklığında çok büyük bir hız ile çoğalmakta ve sütün bozulmasına neden olmaktadır. Sütün soğutarak bu şekilde markete kadar gitmesi olayını Soğuk Zincir olarak adlandırıyoruz.

Soğutulan sütler gıdaya uygun süt pompaları vasıtasıyla taşıma tankerlerine ( süt taşıma tanklarına ) doldurulur. Bu tanklar, gidilecek mesafeye göre izoleli ve izolesiz olabilirler. 

Mandıraya getirilen tanklardan numune süt alınarak antibiyotik testi, ve sütün analizi yapılır. Bunun için antibiyotik test cihazı ve süt analiz cihazları kullanılır. Sağlam olan süt süt alım teknelerine boşaltılır. Tekne ayaklarında bulunan yük hücreleri sayesinde ağırlığı tespit edilir. Aynı işlemi sayaç vasıtası ile de gerçekleştirebiliriz. Bu cihazlara da süt alım üniteleri veya süt sayacı denmektedir.

#Süt İşleme Makinaları & Ekipmanları Nelerdir? #Süt kazanı temizliği nasıl yapılmalıdır?
Merhaba. WhatsApp Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba. Telefon Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba. Bize haritadan kolayca ulaşabilirsiniz.